Adatvédelmi irányelvek, ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető:

A megbízási szerződés a megbízó és a megbízott közötti szolgáltatás igénybevételét adja írásban.

A szerződés a felek közötti kiemelt együttműködés kereteit kívánja meghatározni. A szerződés azokat a feltételeket és körülményeket kívánja rögzíteni, amelyek mellett a Megbízó megrendeli a Megbízottól a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások elvégzését.

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény PTK 6:272 §  -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

Szerződés tárgya:

A szerződésben rögzített és mindkét fél által aláírt szolgáltatások teljesítésének módját, határidejét, fizetési feltételeit határozza meg.

Szerződéskötés, határidő, megbízás menete:

Az első konzultáció alkalmával a megbeszélt feladatokat írásban rögzítjük és mindkét fél aláírásával erősítjük meg. Meghatározásra kerül a feladat kezdésének ideje és vége. Ha a Megrendelő részéről a szerződés aláírása csúszik, úgy a megbeszélt határidő olyan mértékben változhat, hogy a már korábban más által lefoglalt időpontot nem érintheti. A feladatokat a megbeszélt időre elvégzem. Amennyiben a Megbízott hibájából adódik csúszás, annak túlóra költségét a Megbízott állja.

A megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz a Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, a szerződő felek írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően a szerződő felek a teljesítés igazolás aláírásával, a Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekinti befejezettnek a megrendelést.

Megbízó kötelezettségei

A megbízó kötelessége, hogy a munkavégzéshez minden szükséges információt időben átadjon, a munka közben felmerülő kérdések lehető leggyorsabb és legpontosabb tisztázása elengedhetetlen a kívánt eredmény elérése érdekében.

Megbízott kötelezettségei:

A munkát a legjobb tudásom szerint végzem, minden rám bízott adatot és információt bizalmasan kezelek a Titoktartás pontban részletezett módon.

Ügyfélszolgálati órák:

Hétfőtől péntekig 8:00-15:00-ig tudom a betervezett feladatokat vállalni. 15:00-8:00-ig, illetve szombat, vasárnap, ünnepnap csak sürgős esetben tudok rendelkezésre állni, és minden esetben felár kerül felszámításra.

Árak, kedvezmények:

Árak úgy lettek kialakítva, hogy mindenki megtalálja a neki legkedvezőbbet: 1. konzultáció ára: 8000.-Ft Egyedi, eseti megbízások 4.500.-ft / óra

Kedvezmények:

Havi 5 óra: 20.000.-ft

Havi 10 óra : 37.500-ft

Havi 20 óra: 70.000.-ft

Havi 50 óra: 162.500.-ft

Havi 100 óra: 300.000.-ft

Kedvezményre csak azok a megrendelők jogosultak, akik a fent meghatározott óraszámot igénybe veszik. Árak megbeszélés alapján és szerződésben rögzítve kerülnek pontos meghatározásra. Megbízási szerződésben részletezzük a megrendelt szolgáltatást és az árát. Minden megkezdett 30 perc felszámolásra kerül. A szerződésben nem részletezett feladatok elvégzésére felelősséget nem vállalok. Bármilyen módosítás írásban lehetséges, mindkét fél aláírásával.

Titoktartás:

Megbízott, mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy minden rám bízott információt, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt vagy adatot ami a tudomásomra jutott, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Megbízó jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan kezelek, azokat harmadik személynek át nem adom, harmadik személynek (és /vagy a médiának) nyilatkozatot, az adatok tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nem teszek, magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazom. Amennyiben más VA-val közreműködve végzem a munkámat a titoktartási kötelezettség rájuk is vonatkozik.

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.

Munkaidő mérése:

A munkaidő mérés, amennyiben a felek nem állapodtak meg a feladat teljesítésének pontos összegéről, abban az esetben az elszámolás óradíja a Toggl applikációval történik. A munkaidő mérés során a nettó munkaidő kerül számolásra. Az egyéb tevékenységek ideje nem lesznek beleszámolva, mint pl: telefonálás más ügyben, technikai problémák elhárítása, ebédidő, egyéb szükségletekre fordított idő.

Minőség, garancia, javítás:

Munkámat a lehető legkörültekintőbb módon végzem, de így is előfordulhatnak hibák, amikért garanciát vállalok. Az általam vétett hibát a lehető leggyorsabban javítom, költségét én állom. Amennyiben nem tisztázott és szerződésben nem leírt dologban van kifogás, azt is javítom, de annak az árát meg kell fizetni. Lehet, hogy kölcsönös félreértés, amit jobb mihamarabb tisztázni. Utólagos reklamációt nem fogadok el, ezért minden esetben a munka átvétele során, de legfeljebb 3 munkanapon belül jelezni kell az észrevételeket.

Fizetési feltételek:

A fizetés történhet banki átutalással, illetve készpénzben. Amennyiben rendszeres megbízásról van szó, abban az esetben a számlakibocsátás minden hónap utolsó munkanapján történik. Figyelem! Banki átutalás esetén fizetést csak akkor tekintem teljesültnek, amikor a szolgáltatás ellenértéke számlámra megérkezik. Átutalást az alábbi számlára kérem utalni: Kern-Hujber Lívia, K&H Bank, 10402908-85555555-49481005, Közlemény: Számlaszám, Cégnév esetleg a Megrendelés sorszáma. A fizetési határidő a teljesítés igazoláson és az 1.sz mellékleten is szerepel. Késedelmes fizetés esetén 2013. évi V. törvény erre vonatkozó szabályai az irányadók és az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik.

Hibás teljesítés, reklamáció esetén a Megrendelő a munka teljes elkészültéig az adott számlát nem egyenlíti ki.

Vis Maior esetek:

Szerződő felek Vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.

Adatkezelési tájékoztató

Az Aliva.hu weboldal kezelője (Kern-Hujber Lívia egyéni vállalkozó 8000 Székesfehérvár Korponai u 3 Adószám: 68761097-1-27, nyilvántartási szám: 52213162, NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: 140148/2018.) az alábbiak szerint kezelem a személyes adatokat.

Adatkezelésével kapcsolatban az alivaoffice@gmail.com címen tehet fel kérdéseket, módosíthat, töröltethet.

Az ön személyes adatainak védelme érdekében, minden intézkedést megteszünk, amivel az adatok védelmét garantáljuk.

Alapelvek:

Milyen típusú személyes adatot kezelünk:

Személyes adatokat kezelünk, mint név, postai és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. A weboldalunk látogatásával a felhasználó élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) használunk. Az oldalfelkeresésével hozzájárul ahhoz, ezeket a statisztikai adatokat elemezzük.

Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat:

Ön hozzájárulásával férhetünk hozzá személyes adaihoz. www.aliva.hu honlap  a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) használ. Az oldal használatával hozzájárul az adatok elemzéséhez, használatához. IP cím, kattintások, látogatott oldal és időpontja, időtartama. Ezeket az adatokat külső szerver tárolja.(google analytics, facebook)

Hogyan tudja adatait módosítani, töröltetni:

Adait naprakészen kezeljük, amennyiben változás történik, módosítani, illetve töröltetni szeretné, ezt megteheti az alivaoffice@gmail.com címen, melynek válaszideje maximum 5 munkanap.

Adatkezelésünk célja:

A megrendelő magas szintű kiszolgálása, kapcsolattartás, marketing célú megkeresés, annak érdekében, hogy az együttműködés kényelmes, rugalmas és gyors lehessen. Adatait kizárólag szolgáltatásunk népszerűsítése céljából használjuk fel, tudomásunkra jutott minden adatot és információt bizalmasan kezelünk és azt harmadik fél számára nem adjuk ki.

Adatkezelés időtartama:

Személyes adatot, csak egyértelmű és jogszerű célból kezelünk, és csak azokat az információkat őrizzük, amelyek a szolgáltatáshoz elengedhetetlenek. Adatait a megbízási szerződésben feltüntetett ideig (általában 5 évig) illetve visszavonásig őrizzük.

Jogok:

Lehetősége van, hogy a személyes adaihoz hozzáférjen, módosítását kérje, töröltesse, őrzésének idejét korlátozza, adait más adatkezelőnek továbbíthassa, hozzájárulásait visszavonhassa. Ezeket a kérelmeket az alivaoffice@gmail.com címre küldheti, amelynek válaszideje 5 munkanap.

Panaszkezelés:

Amennyiben szolgáltatásunkkal vagy adatvédelemmel kapcsolatban panaszát szeretné kifejezni, kérem személyesen, elektronikus úton, vagy írásban tegye meg. (Kern-Hujber Lívia 8000 Székesfehérvár, korponai u 3. alivaoffice@gmail.com )Panaszát minden esetben 10 munkanapon belül kivizsgáljuk és kezeljük.

Fiatalkorúak személyes adatainak védelme:

Szolgáltatásunkat felnőtt korúaknak kínáljuk. 16 évét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adainak kezelése csak szülői hozzájárulással történik.

Biztonsági lépések:

Amennyiben adatai más eszközön hordozásra kerül, minden irányelv és szabályzat ugyanúgy vonatkozik minden eszközre. Illetéktelen kezébe nem juthat, amelynek védelméről a weblap tulajdonosa gondoskodik. Eszközei jelszóval, vírusvédelemmel van ellátva, személyes adatot nyomtatott formában nem tárol. Esetleges weblap feltörés, lopás esetén a weblap tulajdonosa jelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé 72 órán belül. A jelentésnek tartalmaznia kell az érintett személyes adatokat, érintettek körét és számát, időpontját, körülményeit, hatásait, és az elhárításra tett intézkedéseket és egyéb meghatározott adatokat.

Jogszabályok:

  1. évi V. törvény PTK 6:272 §  -6:280 § 

Megbízási szerződés

–          Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

Utasítás

–          A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

–          A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

–          Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

–          A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

Képviseleti jog

–          Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

Tájékoztatási kötelezettség

–          A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

–          A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

Megbízási díj

–          A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

–          A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

–          A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

–          A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

Törvényes zálogjog

–          A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

Felmondás

–          A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

–          A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

–          Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

–          A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

Elszámolás

–          A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

Ingyenes megbízási szerződés

–          E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

–          Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.aliva.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: httpss://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Kern-Hujber Lívia alivaoffice@gmail.com